Resonanstunere / Cones / Spikes etc...

Her inne finnes kun typisk harde komponenter som er beregnet på å lede ut/vekk vibrasjoner/resonanser. Dette er altså ikke typiske vibrasjonsdempere eller absorbenter.  Derfor kaller vi dem RESONANSTUNERE.

Denne måten å behandle vibrasjonsproblemer er ekstremt effektivt når man er bevisst på den rette kombinasjonen av materieler sammen med disse, både over og under resonanstuneren.  Et særprodukt i denne sammenheng er Black Magic Cones