SIKRINGER

Disse fantastiske sikringene fra Furutech er nå dessverre ute av produksjon og kan ikke skaffes mer når lageret er tomt.
Furutech sikringer forbedrer lydkvaliteten i ethvert produkt vi har brukt de.
I motsetning til standard-sikringer er Furutech sikringer korrekte og brenner av NÅR de SKAL brenne av og dermed er produkter med Furutech sikringer bedre sikret enn med standard-sikringer.