BEHANDLING AV KONTAKT-OVERFLATER / FORBEDRING AV SIGNALOVERFØRING