Velkommen til vår nettbutikk! 
Vi gjør oppmerksom på at det i en innkjøringsfase vil kunne være noen feil og innkjøringsproblemer. Vi jobber hardt for å minimalisere eventuelle problemer og få denne siden funksjonell og god å orientere seg i.
Vi må derfor ta et forbehold om feil om det skulle oppstå. 
Det er fremdeles en del produkter og produktinformasjon som mangler - men det vil vi jobbe kontinuerlig med for å få på plass så raskt som mulig.
Hvis du opplever problemer, har noen konstruktive tilbakemeldinger, eller spørsmål, vennligst kontakt oss!
Tlf: 38 18 31 15
E-post: kontakt@pmaudio.no