STRØMKABLER PÅ RULL

Trommelbaserte strømkabler som kan kjøpes på løsmeter.  Oppgitte priser er pr. meter.  Kontakter under "STRØM-KONTAKTER"