Furutech: Flux-50 NCF (G)

Den perfekte måten å fjerne støy inn til hifi-apparatene

Strømfilter - tilkopling i apparatenden av strømkabelen-tett på apparatene

NOK10 840,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Spesifikasjon
  • Vår mening
  • Advarsel mot Kina-kopi!!

Flux-50 NCF ( G )

Nå lanseres Flux-50 NCF også i gull-versjon

Hvorfor er denne type filter overlegent best å bruke?

Jo - disse filterene plugger man inn i apparatkontakten på strømkabelen - for så å plugge strømfilteret inn i hifi-komponenten ( CD spiller/DAC/Forforsterker/RIAA/Forsterker etc... )

På denne måten kommer man tett inntil komponenten med filteret og får med seg rensing av eventuell innstråling på kabelen også i det siste kabelstrekket fra veggkontakten eller strømfordeleren på gulvet.

Vår klare anbefaling for perfekt strømkvalitet til hver komponent:::
1:
Avslutt strømkabelen fra sikringsskapet i "Black Magic" Box
"Black Magic" Box ( Produsert av Furutech, kun for PM Audio ) er den perfekte avslutning på kabelen fra sikringsskapet med sin ekstreme skjermingsegenskap pluss innlegg av den EMI absorberende komponenten GC-303, inkl 2 stk Furutech stikkontakter FT-SWS NCF. Internledere: Furutech DPS-4.1

2:
Kvalitets skjermet strømkabel ( med korrekt terminering vedr kontroll av innstråling ( RFI/EMI ) fra "Black Magic" Box til en ren strømfordeler av høy kvalitet ( strømfordeler uten innebygget filter eller andre komponenter tilkoplet strømlederne)

3:
Kvalitets skjermet strømkabel ( med korrekt terminering vedr kontroll av innstråling ( RFI/EMI ) fra strømfordeler til apparatene.

4:
Kople til Flux-50 NCF ( G ) i enden av strømkabelen ( e ) som går til apparatene

Kun på denne måten kan man filtrere hele kabelstrekket, fra inngang til huset til tett inn på apparatene

.......................................

Kjører man filtrering kun i en fordelerboks på gulvet bak / ved anlegget så får man filtrert kun til denne fordeler/filterboksen mens kabelstrekkene fra fordeler/filterboksen og til apparatene forblir ufiltrert.

Og massivt med ugagn ( innstråling ) vil kunne skje mellom kablene inn til apparatene.
Derfor mener vi at vår metode er den klart beste og mest effektive metoden for å rense strøm og unngå RFI/EMI.

Fordeler/filterboksen kan være så god den bare vil, men anlegget vil allikevel bli forurenset/besmittet med støy.

Viktige tekniske detaljer::

- FI-50 NCF serien kontakter

- Kansellering av statisk elektrisitet

- EMI kansellering

- EMI / RFI skjerming

- Kun umagnetiske komponenter

- Cryogenic behandling (nedfrysing til 196-250C)

- Avmagnetiseringsprosess

Litt om Furutech`s helt spesielle produksjonsprosess::

ALPHA process er en 2 stegs behandlingsprosess

Alle metalldeler i alle Furutech komponenter har altså gjennomgått en " 2 stegs" prosess i spesialbehandling av metalldelene - helt i begynnelsen av den totale produksjonsprosessen. 

1:  CRYOGENIC behandlet

Det vil si at de er nedfryst til 196-250 grader Celsius - ved bruk av en "high end" kjøleveske N2 ( Nitrogen )

Ved cryogenic behandlingen kjøles komponentene ned til disse ekstreme lave temperaturene - temperaturer der metallet begynner å flyte og molekylstrukturen endres - og internt materialstress fjernes.

Molekylene bindes tettere sammen og bli hele materialstrukturen blir mer stabil.

Resultat:  Høyere lydkvalitet.

2:  AVMAGNETISERING

Trinn 2 i Alpha prosessen består i en fullstendig avmagnetisering - i en patentert "Ring-avmagnetiserings-behandling.

Denne avmagnetiseringsprosessen fører til økt ledeevne.

Resultat:  Høyere lydkvalitet.

Denne 2-trinns Alpha Cryogenic og Avmangentiseringsprosessen - sammen med flere andre spesielle teknologiske nyvinninger fører til en ekstraordinær kvalitetsproduksjon av high end produkter for Lyd og Bilde.

Flux 50 NCF (G)
Skjermet strømkabel 2 faser + jord
Kvalitet  High End
Lengde  ca 30cm
Teknologi  Nanoteknologi 
Farge på kabel    
Filter AC-1501 G (Gull) (15A)
Støyreduksjon ved 1 MHz 10db
Støyreduksjon ved 10 MHz  Mer enn 30db
Apparatkontakt  FI-50 NCF (Gull) (10A )
Jord Jumper/EMI Absorbsjon System  Jord Jumpersystemet kansellerer magnetfeltet som oppstår inni kontaktene. 
PATENT - Jord Jumper system US Nr.: 6.669.491/EP Nr: 1445837 EUR 
Klamp / Låsesystem for lederne          Låseklamp for forbedret grep på lederne som reduserer vibrasjoner og dermed redusert mekanisk og elektrisk indusert forvrengning.  
PATENT - Klamp / låse system for lederne                            US Nr: 7,976,320 B2 
EMI absorbsjon  GC-303 
Lederdimensjon  
Strømkapasitet 15A / 250V 
Effektkapasitet  3750W 
Resistance / motstand   
Støyreduksjon ved 1MHz  10db 
Støyreduksjon ved 10MHz   Mer enn 30db 
Type ledere  Fler-kordeler
Ledermaterial kabel L OCC revolvert rundt µ-ledere
Ledermaterial  kabel N OCC revolvert rundt µ-ledere
Ledermaterial  kabel Jord OCC revolvert rundt µ-ledere
Isolasjon over ledere PE
Skjerm   
Ytre kappe   
Ytre / Totale diameter  Maks 50,7mm 
SPESIALBEHANDLING 1   CRYOGENIC BEHANDLET ( nedfryst til 196-250 grader C ) 
SPESIALBEHANDLING 2     AVMAGNETISERINGSPROSESS 

 

Flux 50 NCF

Furutech er utsatt for stor asiatisk kopiproduksjon.

Kontakter produseres i dag anmass - som ser helt like ut som Furutech sine - til og med med påstemplet Furutech logo - men det er fake.

Furutech gir ikke garantiservice med mindre produktet er insendt for inspeksjon og klarering.

Spesielt for strømkontakter som støpsler og apparatkontakter kan vi normalt lett avsløre om det er et kopiprodukt eller et ekte Furutech-produkt. 

Dette ser vi bl.a. på den finurlige koplingen for absorbering av magnetfeltet.

Dette kan vi også måle oss fram til.

Derfor er det sterkt å anbefale alle å kjøpe sine Furutech produkter gjennom den norske distribusjonslinjen.

Får man tilbud om billige Furutech kontakter annet sted så er det kanskje en god grunn til at de er billige.

Generell garantiservice gis kun ved forevisning av kvittering for kjøp gjennom den norske distribusjonslinjen.