PM Audio - Spesial-sand til resonansdemping / vibrasjonsdemping

Ta kontakt for mengde og pris

NOK0,00 inkl. mva.

Produktinfo

Det anbefales å fylle alle hjørnebein med resonansdempende sand - men ikke en hvilken som helst samd.

Vi har over lang tid testet ut sammensetning / tettheten i sanden som er mest effektiv til vårt formål

Kriterier som må oppfylles:

1:  Komplett umagnetisk

Forklaring:  Fyller man opp med mye magnetiske materialer rundt komponentene og høyttalere vil magnetfelt kunne bygge seg opp og induseres inn til elektronikk og kabler - og forvrengning og støy blir resultatet

2:  Ikke for finkornet

Forklaring:  ER sanden for finkornet så pakker den seg og blir nesten som "sement" og vi får gjerne et større resonans/vibrasjonsproblem enn om vi ikke fyller beina med sand.

3:  Ikke for grovkornet

Forklaring:  Vi får liten eller ingen reell effekt - avhengig av hvor grovkornet sanden er

4:  Tørr

Forklaring:  Trenger vel ingen forklaring!!